Aktibismo ng mga Mag-aaral: A Poster-Making Contest

Patuloy na lumalaban, Artista ng Bayan!
Gamitin natin ang likhang sining sa patuloy na pagpapa-ingay ng ating mga panawagan at adbokasiya. Makilahok sa protesta tungo sa tunay na paglaya ng bayan!
Inihahandog ng CAL Month 2020 ang
Aktibismo ng mga Mag-aaral: A Poster-Making Contest
Artista ng Bayan, ipakita ang inyong aktibismo at ipamalas ang inyong talento sa paglahok sa aming patimpalak! Nasa ibaba ang guidelines at detalye ng kompetisyon:
#CALMonth2020
#ALPAS
#LumalabanLumalaya